Keď hovorím o celostnej príprave na pôrod, mám na mysli prípravu na úrovni fyzickej, teda na...