Služby

Moje služby

Dôležité okamihy či témy v našom živote celkom prirodzene vyvolávajú starosti či obavy.
Rovnako prirodzené je požiadať o pomoc a nebyť na to sama.

v

Individuálne stretnutie

Akákoľvek téma vás trápi, pozrieme sa spolu na to a budem vás sprevádzať k nájdeniu riešenia

2 hod

w

Balíček 6 stretnutí

Séria stretnutí s vami, prípadne i s vašim partnerom.
Kompletná a hlboká príprava na počatie, pôrod, materstvo a rodičovstvo

6 stretnutí

9 MESIACOV K ZRODENIU

Tehotenstvo a Pôrod predstavujú v živote Ženy dôležité transformačné obdobie. Pripravme sa a využime túto jedinečnú príležitosť na vlastný vývoj a sebapremenu..

6 stretnutí (3hodiny)

JA + JA • PROGRAM PRE ŽENY

Sebapoznávací program pre Ženy zameraný na rozvoj seba-Lásky a seba-Vedomia

6 stretnutí (3 hodiny)

 PRVÝKRÁT • MENARCHÉ

Život Ženy je prirodzene spojený s udalosťami, ktoré sú dôležitým prechodom do jej ďalšej životnej etapy

 Poďme privítať jednu z nich

4 hodiny/ 15 eur

TANEC • ŽENA • EMPATIA

Bezpečný priestor pre Ženy
Práca s telom, uvoľnenie v tanci, kruh zdieľania, možnosť seba-poznania a rozvíjanie Empatie

12.3./17:00-20:00 Nedeľa(3hodiny/15 €)

27.3./18:00-20:00 Pondelok(2hodiny/10 € )   

počet miest limitovaný